Noël Vergunst: raadslid en kandidaat-wethouder voor GroenLinks


Dit zeggen anderen over mij

"Noël heeft een lange staat van dienst binnen GroenLinks Nijmegen. Ik leerde hem kennen in 2007 door deelname aan de werkgroep Cultuur en Creatieve Stad die hij als woordvoerder cultuur op had gericht. De afgelopen jaren heb ik fijn met hem samengewerkt in de fractie, hij is een collega op wie je kunt bouwen. Hij staat voor zijn idealen en boekt resultaat. Noël schuwt het debat niet, houdt het einddoel voor ogen en heeft een groot hart voor Nijmegen. Binnen de fractie heeft hij een kritisch-opbouwende insteek en neemt hij veel tijd om nieuw talent te coachen. Hij gunt anderen ook hun successen. Met al zijn ervaring bestaat er voor mij geen twijfel dat Noël een capabele kandidaat- wethouder is."
Cilia Daemen, gemeenteraadslid GroenLinks Nijmegen
"Graag adviseer ik alle Nijmeegse GroenLinksers om op Noël Vergunst te stemmen als wethouderskandidaat. Ik heb de afgelopen jaren op een professionele en prettige wijze met hem samengewerkt. Iemand die scherp op de inhoud is, dossiers vasthoudt en durft door te bijten. En tegelijk ook iemand die aanspreekbaar is en anderen ondersteunt en coacht. Ik zie GroenLinks als een veranderingsgezinde partij. En dat vind ik ook belangrijk. Daarom moeten we streven naar een goede mix van ervaring en vernieuwing. Met Noël Vergunst in het college van B&W maken we onze partij-idealen waar. Ik wil verder met verandering. Daarom stem ik op Noël Vergunst. Ik hoop jullie ook. "
Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen
"Ik ken Noël als een vriendelijk, aardig en bekwaam persoon met wie je prettig kan samenwerken. Hij is een politieke alleskunner met veel ervaring. Inhoudelijk is Noël ook op van allerlei gebieden goed op de hoogte. Van wietteelt tot de Donjon en van werk en inkomen tot straatnamen, Noël weet inhoudelijk altijd goed zijn standpunt te verwoorden en weet ook hoe hij het politiek het beste bereikt. Naar mijn mening is Noël een hele geschikte wethouder."

Niek Blonk, ex-bestuurlid Dwars,
 lid afdelingsbestuur 
en campaigner
Dit zegt de kandidatencommissie over mijn kandidaatstelling als wethouder:

"Noël is een zeer geschikte kandidaat-wethouder. Hij kent de stad en hij is ambitieus, gedreven en heeft veel politieke ervaring. Wethouder is een nieuwe rol voor hem, maar eerder was hij al als fractievoorzitter onderhandelaar bij coalitievorming. Als raadslid heeft Noël veel betekend voor de gemeente Nijmegen en door zijn ervaring en persoonlijkheid past een bestuurlijke rol hem nu. Hij heeft daar de ambitie voor en wil lef tonen. Hij wil met name het verschil maken voor mensen in de bijstand, maar heeft een brede kennis die bijvoorbeeld ook onderwijs, ruimtelijke ordening en cultuur omvat. Noël zoekt verbindingen, ziet het belang van teamvorming en van goede verhoudingen tussen college en gemeenteraad. Hij is zeker een goede kandidaat voor een wethouderschap in het sociale en ruimtelijke domein."  
Kies voor lef, ambitie en verandering

Nijmegen is mijn stad: creatief, bruisend en sociaal. Als kandidaat-wethouder geef ik het stadsbestuur meer lef en ambitie. En dat is nodig, want de stad vraagt om verdere verandering. 
Ook in Nijmegen is er een tweedeling tussen mensen die het goed hebben en mensen die te weinig hebben. Er zijn meer betaalbare woningen nodig want starters wachten lang op een woning. We zouden wijken meer kunnen mengen: wonen, cultuur en werken door elkaar. Het kost ons nog veel moeite om mensen te helpen met het vinden van een baan. De aansluiting tussen het goede Nijmeegse onderwijs en de arbeidsmarkt kan beter. Onze cultuur is top, maar er mag meer ruimte zijn voor experimenten en vernieuwing, bijvoorbeeld met kleine en eigenzinnige initiatieven.
Ik heb ervaring binnen en buiten het stadhuis. Ik kan luisteren en leidinggeven, resultaten boeken en mensen verbinden. Voor mij is er geen tegenstelling tussen een wedstrijd van NEC of een concert in de Onderbroek: Het is allemaal onderdeel van ons Nijmegen.
Verandering is nodig om Nijmegen nog creatiever, bruisender en socialer te maken. 
Daarom kandideer ik mij als wethouderskandidaat voor GroenLinks.
En daarom vraag ik jouw steun.

Kiezers bedankt: uitslag referendum onder de leden bekend

"De top 20 van de kandidatenlijst is bekend. De lijst die wordt aangevoerd door lijsttrekker April Ranshuijsen is door het ledenreferendum niet gewijzigd. Hier lees je welke kandidaten op welke plaats staan."
"De uitslag van het wethoudersreferendum is ook bekend. De leden kozen, in volgorde van voorkeur, voor Harriët Tiemens, Noël Vergunst en Bert Frings als mogelijke wethouderskandidaat voor de volgende periode. Het wethoudersreferendum is een traditie in de Nijmeegse afdeling van GroenLinks en vormt een advies aan de nieuwe fractie."

Ik ben erg blij met deze uitslag en ik dank alle kiezers. Nu moeten we eerst een goede campagne en verkiezingsuitslag op 21 maart 2018 neerzetten. Dat biedt weer kansen op deelname aan het college voor de periode 2018-22.
Share by: