Gemeenteraad

Gemeenteraadslid

Sinds 2006 zit ik namens GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen. Momenteel ben ik woordvoerder Cultuur en Ruimtelijke Ordening. Van 2008 tot en met 2013 was ik fractievoorzitter.

Verder heb ik het woord gevoerd over regulering wietteelt, topsport- en innovatiepark NEC de Goffert, de bouw van de Donjon, mantelzorg, onderwijs, het slachthuis, het Waalfront, de Vasim, nieuwbouw Doornroosje, Waalsprong, jongeren in Dukenburg, het bosje van Vroom in Brakkenstein, nieuwe aanpak voor zorg en welzijn, reintegratie en minimabeleid, Museum het Valkhof, Vereeniging en Schouwburg en nog veel meer.
Meer informatie over mijn raadswerk

In het Waalfront kan betaalbaar wonen prima samengaan met verkeersveiligheid

Nijmegen heeft veel ambities in het voormalige industriegebied Waalfront. De Honig is nu al een bruisende hotspot en in hoog tempo worden zowel duurdere koopwoningen als zeer gewilde, sociale huurwoningen gebouwd. Het is een ideale plek voor starters die al lang op zoek zijn naar een huis.
Om de wijk goed bereikbaar te laten zijn voor het verkeer heeft de gemeenteraad voor de zomer gediscussieerd over het tracé van de aan te leggen Laan van Oost-Indië. Het is een uitdaging om een weg in te passen in een gebied waar veel huizen komen. Bij de uiteindelijke keuze heeft de raad een goede afweging gemaakt tussen verkeersveiligheid, milieu (luchtkwaliteit) en geluidsoverlast.
GroenLinks is zeer verrast door het bericht van Talis dat het gekozen tracé van de weg dwars door hun bouwplan gaat voor tweehonderd goedkope huurappartementen. De raad was hier ten tijde van het maken van de keuze niet van op de hoogte. Deze week werd duidelijk dat Talis voornemens is het bouwplan te annuleren. Talis is boos en teleurgesteld en dreigt nu de handdoek in de ring te gooien. Dat zou betekenen dat er 200 starters en gezinnen niet aan een geschikte woning geholpen worden. Dat lijkt ons niet de bedoeling. We kunnen ons nu afvragen hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren, maar onze oproep is om samen tot een oplossing te komen in het belang van de woningzoekenden.
We kunnen het niet accepteren dat Talis geen betaalbare woningen bouwt. Dat is immers hun taak en er is nog steeds een grote behoefte aan deze woningen. Het Waalfront is en blijft bij uitstek een goede plek om te bouwen voor mensen met een beperkt budget. We kunnen nu ook niet zomaar concessies doen aan verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. We bouwen deze wijk en deze weg voor de toekomst. Talis en gemeente moeten de uitdaging aangaan om bouwplannen te maken die passen bij het beste tracé voor Laan van Oost-Indië. De weg naar een veilige wijk met betaalbare woningen is misschien niet altijd recht en hoekig. Bij deze roepen wij de wethouder voor het Waalfront op om snel dat gesprek met Talis te voeren. Laten we zorgen dat de teleurstelling van Talis niet de teleurstelling van starters hoeft te worden.

Regulering wietteelt stap dichterbij

Eindelijk is er een oplossing in zicht voor de illegale wietkwekerijen. Het nieuwe kabinet zou van plan zijn om in een aantal gemeenten toe te staan om legaal geteelde wiet te verkopen in coffeeshops. GroenLinks-raadslid Noël Vergunst vraagt woensdag 11 oktober aanstaande aan de burgemeester om Nijmegen aan te melden als proefgemeente: “In Nijmegen is er breed draagvlak om de wietteelt te reguleren .
Hiermee kunnen we de criminaliteit effectief bestrijden en onveilige situaties met illegale kwekerijen tegengaan.” Door de teelt van wiet te reguleren heeft de overheid ook toezicht op de kwaliteit van de producten in verband met de gezondheid. GroenLinks verwacht woensdag steun te krijgen van een meerderheid van de gemeenteraad. Nijmegen kan dan snel van start gaan als het nieuwe kabinet toestemming geeft voor een proef.

Knap het park in het Valkhof op

Al jaren praten we over het Valkhof. Nu het steeds duidelijker wordt dat de bouw van de Donjon niet meer haalbaar is, wordt het tijd om het park op te knappen. 7 maart 2016 was het tien jaar gelden dat we een referendum hielden over de Donjon. 

Mantelzorgers ontlasten

De partijen CDA, VVD, GroenLinks en D66 dienen, op de dag van de mantelzorger, een initiatiefvoorstel in om mantelzorgers te ondersteunen. De partijen willen mantelzorgers, mensen die meer dan 8 uur per week voor hun naasten zorgen, ontlasten. Nijmegen kent veel mantelzorgers.
Er zijn 250 mantelzorgers bij de instanties in beeld, maar vermoedelijk zijn er zeker 1.000 mantelzorgers in Nijmegen actief. Mantelzorger zijn kost veel tijd en energie. Om als mantelzorger de noodzakelijke zorg te kunnen blijven verrichten, is het noodzakelijk om af en toe op adem te kunnen komen en de zorg voor een bepaalde periode te kunnen overdragen. Daarom nemen bovenstaande partijen een initiatief om de zogeheten respijtzorg in Nijmegen op de kaart te zetten.

Respijtzorg
Hoewel er al verschillende mogelijkheden zijn om respijtzorg te krijgen, zoals dagbesteding of respijtzorg via de zorgverzekeraar, zijn niet alle bestaande vormen passend of financieel haalbaar voor de Nijmeegse mantelzorgers. Tevens blijkt dat mantelzorgers op dit moment nog onvoldoende de weg weten te vinden naar de huidige mogelijkheden. Daarom willen de partijen in Nijmegen een laagdrempelige voorziening in het leven roepen die beter aansluit bij de behoeften van mantelzorgers.
Pilot
De bovengenoemde partijen stellen een pilot voor waarin er gekeken wordt welke vorm van respijtzorg het beste aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Er wordt voorgesteld om pakketten samen te stellen, maar ook experimenteren met een vrij te besteden voorziening. De voorgestelde voorziening heeft twee belangrijke voorwaarden: mantelzorgers houden zelf de regie en er zijn heldere eisen aan wat de gemeente wel en niet vergoedt.

Nijmegen omarmt het Poëziecentrum Nederland

Nederland kent vele dichters. Het is dan ook een eer dat in Nijmegen het Poëziecentrum Nederland is gevestigd. Gemeenteraadslid Noël Vergunst: “Literatuur is een van de ketens van ons cultuurbeleid. Poëzie is een laagdrempelige vorm van literatuur en is bij uitstek geschikt om jongeren enthousiast te maken voor cultuur.” 

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van GroenLinks om ervoor te zorgen dat het poëziecentrum gehuisvest kan blijven in de centrale bibliotheek. Liefhebbers kunnen daar op zoek naar gedichten en informatie over poëzie. Verder geven ze dichters een podium om gedichten voor te dragen en te vertellen over hun poëzie. Met de bijdrage van de gemeente kunnen ze hun activiteiten voortzetten en uitbreiden. Zo wil men poëzielessen organiseren op scholen en de collectie digitaliseren. 
Share by: