Onderwijs

Met onderwijs ontwikkelen we mensen

Al ruim 20 jaar werk ik in het onderwijs. Eerst als promovendus Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Later was ik daar Universitair Docent Politieke Economie. Na een korte tijd bij QANU als secretaris onderwijsvisitaties te hebben begeleid, maakte ik in 2006 de overstap naar de Radboud Universiteit. Ik adviseer opleidingen over kwaliteitszorg en train en coach docenten. Sinds 2012 ben ik hoofd van de afdeling Onderwijsondersteuning. 
Met mijn werk draag ik bij aan het ontwikkelen van studenten: ze ontwikkelen zich als academicus. Dat betekent dat ze goed thuis zijn in hun vakgebied en voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Maar nog belangrijker is dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Ze leren inzichten en vaardigheden die breder ingezet kunnen worden dan alleen voor hun vakgebied. Dat motiveert mij om me hier iedere dag weer voor in te zetten.

Afdelingshoofd Onderwijsondersteuning 
Radboud Universiteit

Onze afdeling adviseert opleidingen en docenten aan de Radboud Universiteit in het beter maken van het onderwijs.

EHON is een netwerk van onderwijsadviseurs en docententrainers in het hoger onderwijs. Als voorzitter van het bestuur stimuleer ik de onderlinge expertise-uitwisseling en internationale contacten.

ICED


Namens EHON ben ik lid van de council van ICED. Dit is een internationaal netwerk van onderwijsontwikkelaars.

Onderzoek naar politieke besluitvorming

In 2004 ben ik aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op een vergelijkende studie naar de invloed van consensus democratie en corporatisme op sociaal-economisch beleid.

In 1996 won ik de Daniël Heinsius scriptieprijs voor de beste scriptie in de politicologie.
Share by: